Geen Culemborg Bijvoorbeeld 2020

U bent hier

De Stichting Culemborg Bijvoorbeeld heeft naar aanleiding van de huidige Corona crisis besloten geen nieuwe editie van het grootste evenement van Culemborg te organiseren. Het bestuur acht de onzekere tijd nu niet geschikt voor een evenement met een omvang zoals die vorige jaren was.

Eerder is in de media een bericht verschenen met betrekking tot de onzekerheid van de financiering van het evenement. Deze onzekerheid bestaat in zekere mate nog steeds. Gezien de huidige tijd acht het bestuur het als onwenselijk om daar nu energie en tijd van te vragen bij zowel gemeente als het bedrijfsleven.

Zodra er meer duidelijkheid is omtrent de afloop van de Corona-crisis zal de stichting haar activiteiten weer oppakken.

Het bestuur is zich bewust van de enorme populariteit van het evenement Culemborg Bijvoorbeeld in zowel Culemborg als tot ver daarbuiten. Daarom vraagt het bestuur om begrip bij een ieder voor deze beslissing.

De zwemwedstrijd Beusichem-Culemborg als ook de sloeproeiwedstrijd Respec’ op de Lek zijn beide losstaande organisaties. Voor deze beide evenementen is er nog geen beslissing genomen door de respectievelijke organisaties omtrent het wel of niet doorgaan. Op dit moment accepteert de zwemwedstrijd nog inschrijvingen.

Voor een ieder wenst het bestuur gezondheid en sterkte in deze moeilijke tijd.